Thuế Mỹ

Bạn nên đợi bao lâu trước khi bán cổ phiếu?
  • February 29, 2020
Không có thời gian quy định nắm giữ tối thiểu cho chứng khoán; tuy nhiên, nếu bạn giữ nó...
5 khoản khấu trừ thuế tuyệt vời khi bán nhà: Bạn đã nhận hết chưa?
  • February 26, 2020
Có thể nhiều người thắc mắc liệu có khấu trừ thuế khi bán nhà? Và câu trả lời l...