Điều khoản

USIS Investors Club cho phép thành viên chia sẻ kinh nghiệm, cộng tác về các dự án thông qua sự kiểm duyệt của Ban quản trị. Các chính sách của chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trải nghiệm tích cực cho các thành viên. Hãy tuân thủ các chính sách sau:

Tìm kiếm các cơ hội đầu tư cho mình thông qua các Dự án (Cơ hội đầu tư) do Ban quản trị đăng lên hoặc các thành viên khác đăng (đã được kiểm duyệt) Mọi hoạt động, liên hệ kết nối và tiến hành đầu tư phải thông qua USIS Group. Các thành viên không được kết nối trực tiếp để tiến hành ký kết cơ hội kinh doanh đó. Đăng các cơ hội kinh doanh lên website UIC và phải thông qua Ban quản trị duyệt thì thông tin mới được chia sẻ công khai. Thành viên có thể để lại bình luận đối với mỗi bài viết chia sẻ và phải được kiểm duyệt từ ban quản trị.

Nếu chúng tôi phát hiện hoặc được thông báo về hành vi có thể vi phạm chính sách, chúng tôi có thể xem xét nội dung đó và thực hiện hành động, bao gồm cả việc hạn chế quyền truy cập vào nội dung, xóa nội dung, từ chối in nội dung và hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của thành viên đó. Chính sách đôi khi sẽ được sửa đổi phù hợp với nhu cầu của thành viên và giúp việc quản lý của Ban quản trị tốt hơn, vì vậy vui lòng kiểm tra và cập nhật mọi nội dung tại đây.

Tham gia ngay hôm nay